Inno infra share - Interreg project

INNO INFRA SHARE (Het delen van strategieën voor Europese onderzoeks- en innovatie-infrastructuur) is een door Interreg Europa gefinancierd programma om de toegankelijkheid en het gebruik van lokale onderzoeks- en innovatie-infrastructuur (RII) voor KMO’s te verbeteren.

We willen met dit project de toegang tot RII verbeteren en de samenwerking tussen KMO's en onderzoeksinstellingen versterken om zo hun innovatieprestaties een boost te kunnen geven. We doen dit door het creëren van:

  • Een nauwkeurig en gedetailleerde overzicht van de lokale RII-ecosystemen die voor regionale en nationale beleidsmakers en KMO's beschikbaar zijn;
  • Een allesomvattend actieplan voor het versterken van het regionale en nationale RII-beleid.

inno infra share

UITDAGING

Onderzoeks- en innovatie-infrastructuur (RII) kan fungeren als een hefboom voor het versterken van het concurrentievermogen en de groei van zowel lokale KMO's als buitenlandse gebruikers – vooral ook op het gebied van zogenaamde Key Enabling Technologies (KET’s – cruciale ontsluitende technologieën). Om dit potentieel te kunnen aanboren, zullen de projectpartners gezamenlijke inspanningen leveren om aan hun onderzoek en technologie een marktgedreven dimensie toe te voegen. De instrumenten die ze hiervoor zullen gebruiken, zijn netwerkvorming, het promoten van samenwerkingsprojecten op regionaal en internationaal niveau en het aanspreken van de voor RII relevante nationale en regionale beleidsinstrumenten.

PARTNERSCHAP

Het partnerschap dekt 8 Europese regio's af: België (Flanders Make), Tsjechië (Technische Universiteit van Brno), Estland (stadsbestuur van Tartu), Duitsland (Technische Universiteit van Chemnitz), Italië (Aster Stock Joint Consortium), Letland (bestuursregio Vidzeme), Nederland (Brainport Development) en Zweden (regio Skane). De partners zullen een gezamenlijk leer- en samenwerkingsproces met zowel regionale als nationale stakeholders opzetten. Op deze manier zullen ze – elk binnen hun eigen regio – bijdragen tot het ontwerpen en implementeren van een actieplan om de beleidsinstrumenten die een invloed hebben op RII en op haar toegankelijkheid voor de industrie te versterken.

Aster Stock Joint Consortium (Italië) is de leidende partner voor dit project.

ACTIVITEITEN

Binnen de context van het INNO INFRA SHARE project, zullen de volgende activiteiten plaatsvinden:

  • Het voor elke regio in kaart brengen en analyseren van de RII omgeving, op basis van een gemeenschappelijke methodologie
  • Identificatie van goede RII-praktijken binnen de partnerregio's
  • Regionale vergaderingen met stakeholders
  • Interregionale leerworkshops, intercollegiale toetsingen, lokale leerworkshops
  • Studiebezoeken
  • Ontwikkeling van regionale actieplannen en toezicht op de uitvoering ervan
  • Verspreiding van projectresultaten

Investering: 1.632.694 euro van Interreg Europa/Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

CONTACT

Ger Van den Kerkhof (projectmanager) – ger.vandenkerkhof@flandersmake.be 
Meer informatie over de projectactiviteiten vindt u op: www.interregeurope.eu/innoinfrashare

Ger van den Kerkhof - Senior Account Manager EU Affairs
Auteur

Ger van den Kerkhof - Senior Account Manager EU Affairs

Ger has worked at Flanders Make since 2008, first as Sales and Business Development Manager and since 2017 as Senior Account Manager EU Affairs. In this capacity, Ger supports the European expansion of Flanders Make. Ger has a Master's degree in Business Administration and has more than 22 years of experience in senior management positions at Philips Electronics.

Related Posts

Lees meer
Lees meer

BLIJF OP DE HOOGTE!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang de interessantste artikels over innovaties in de maakindustrie en updates over Flanders Make.