De impact van disruptieve technologie op producten en productie

Belgische bedrijven noteren artificiële intelligentie en de big data analyse met stip bovenaan in de lijst van meest disruptieve technologieën voor hun processen. Dat blijkt uit een studie die we eind 2019 uitvoerden bij 122 bedrijven. We staan daarbij zeker niet alleen. Wereldwijd geeft 92% van de bedrijven aan dat hun grootste uitgavenprioriteit ligt in het verzamelen, analyseren en handelen naar in-house data - uit bijvoorbeeld productieprocessen, logistiek, gebruik van hun product bij de klant en meer.

impact-disruptieve-technologie

Slimme sensoren en het Internet-der-Dingen (Internet-of-Things) maken de top drie compleet. Deze drie disruptieve technologieën hebben een duidelijke link met elkaar. Ze dragen bovendien bij tot de digitale transformatie.

De digitale transformatie is de incrementele en disruptieve aanpassing van producten en/of productie naar het digitale tijdperk. Door digitale en disruptieve technologieën zoals artificiële intelligentie of slimme sensoren in te zetten, zien nieuwe bedrijfsprocessen, en nieuwe klantenervaringen het licht. Zo komen organisaties tegemoet aan veranderende marktvragen en ontstaan - uiteindelijk - nieuwe verdienmodellen. Daarnaast dient evenzeer ingezet te worden op een nieuwe bedrijfscultuur en op digitaal talent. Dit is nodig om duurzaam de vruchten te kunnen plukken van de uitgebreide digitale mogelijkheden die vandaag beschikbaar zijn.

Hieronder gaan we dieper in op deze drie disruptieve technologieën.

1. Big data analyse en artificiële intelligentie

Big data gaat over het verzamelen van gegevens die bijvoorbeeld machines of voertuigen tijdens hun gebruik genereren. Nadat structuur aangebracht is in de ‘big data’ genereren artificiële intelligentie-algoritmen inzichten over deze data. Dat gebeurt op verschillende niveaus, maar de uiteindelijke bedoeling is om aan de hand van (historische) data te kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren, wanneer, en ook waarom. Die kennis maakt (al dan niet autonome) weloverwogen beslissingen mogelijk. Zo kan je optimaal voordeel halen uit opportuniteiten en risico’s vermijden. Data transformeert zo tot actiegerichte intelligentie (actionable intelligence). Enkele voorbeelden van toepassingen zijn bijvoorbeeld zero-fouten productie, operator-ondersteunende functionaliteiten of conditioneel onderhoud.

2. Internet-of-Things

Niet alleen mensen zijn quasi continu online, systemen zijn dat ook. Een slimme thermostaat meet wanneer de temperatuur daalt en zal daarop inspelen. Hij zorgt ervoor dat je ’s avonds in een warm huis thuiskomt en hij kan van op afstand bediend worden. Dat is in een productie-omgeving niet anders. Machines kunnen verbonden worden met elkaar en met de cloud. Het Industriële Internet-der-Dingen (IIOT) maakt niet alleen dat machines van op afstand geprogrammeerd of bediend kunnen worden, maar ook dat ze gegevens kunnen uitwisselen met elkaar.

IIOT wordt verwacht een hoge vlucht te nemen in de komende jaren. De studieresultaten bewijzen dat het besef groeit. Daarnaast daalt de prijs van chips en sensoren drastisch, wat hun implementatie bevordert. Dankzij IIOT wordt actiegerichte intelligentie de nieuwe norm.

Toch zijn er ook een aantal drempels die een totale marktpenetratie bemoeilijken.

  • Ten eerste moet er een voldoende snelle en betrouwbare internetconnectie zijn. 5G zal hierin een belangrijke rol spelen. Zonder die nieuwe communicatietechnologie is digitalisering niet mogelijk, want 4G is vaak niet sterk genoeg. Om onze technologische voorsprong te behouden, pleiten de industrie en federaties daarom voor een snelle invoering van het 5G-netwerk. De eerste industriële toepassingen in België zijn gepland voor eind 2019, onder meer in de haven van Zeebrugge.
  • Ten tweede dienen IT (information technology) en OT (operational technology) naar elkaar toe te groeien waarbij OT de ‘lead’ heeft. Door de verbinding van machines, behoren ze niet meer louter tot de operationele kant van het bedrijf maar zorgt IT voor de dataconnectie, de beveiliging en het cloud-systeem. Een storing in een industriële hogedrukpers is dus niet langer een operationeel probleem, maar betreft IT evenzeer. Het is cruciaal dat organisaties die inzetten op IIoT de muren tussen beide afdelingen afbreken.

3. Slimme sensoren

Om systemen te verbinden, worden ze uitgerust met sensoren. Hun rol is detectie, in de breedste zin van het woord: ze nemen een verandering in het systeem of in de omgeving waar, en sturen die informatie door naar de cloud of naar een ander systeem, zoals een processor. Sensoren zijn daarom een van de bouwstenen van elk slim, cyber-fysisch systeem. Andere bouwstenen zijn de actuator, het energiesysteem (bijvoorbeeld een batterij) of de controller.

Sensoren worden niet alleen goedkoper (zie hierboven) maar ook veel performanter. Een voorbeeld zijn hyperspectrale camera’s die ingezet worden voor kwaliteitscontrole in de voedingssector. Doordat ze spectroscopie combineren met digitale beeldverwerking ‘zien’ ze veel meer dan een gewone camera en kunnen ze bepaalde gebreken en zelfs quasi onzichtbare schimmels detecteren.
 

Om bedrijven optimaal voor te bereiden op bovenstaande veranderingen, stippelden we een roadmap uit die hen op weg zet om hun producten en productie future-proof te maken. Het toepassen van disruptieve technologieën zoals artificiële intelligentie, IIOT en slimme sensoren is daarbij van fundamenteel belang.

Wil je meer weten over deze roadmap en hoe Flanders Make bedrijven op weg zet voor de producten en productie van morgen? Download onze white paper over digitale transformatie.
 

Registreer nu voor Top Technology 'on Tour'.

Dirk Torfs
Auteur

Dirk Torfs

Dirk Torfs is sinds 2014 CEO van Flanders Make. Dirk is Burgerlijk Werktuigkundig-Elektrotechnisch Ingenieur en Doctor in de Toegepaste Wetenschappen (KU Leuven) en behaalde een Executive MBA aan de Flanders Business School. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in managementfuncties in de Vlaamse industrie (o.a. bij Trasys, ABB en Imtech) en is Professor Quantitative Decision Making voor het Executive MBA programma van de Flanders Business School.

Related Posts

Lees meer
Lees meer
Lees meer

BLIJF OP DE HOOGTE!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang de interessantste artikels over innovaties in de maakindustrie en updates over Flanders Make.