Flanders Make bouwt mee aan een betere wereld

De Verenigde Naties hebben zichzelf 17 ambitieuze Duurzame Ontwikkelingsdoelen gesteld, die ze tegen 2030 willen realiseren. Via onderzoek en technologische innovatie zet Flanders Make in op 5 ervan.

sdg-nl

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn de blauwdruk voor een betere wereld. Ze kaarten de globale uitdagingen aan waar we vandaag voor staan en vormen een actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op koers te brengen. Technologisch onderzoek en innovatie dragen bij tot de realisatie van dat actieplan. Flanders Make maakt op die manier heel concreet mee het verschil.

8. Zinvol werk en economische groei

Technologie speelt een belangrijke rol in het creëren van waardig werk. Zo kan het gebruik van augmented reality bijvoorbeeld operatoren in een maatwerkbedrijf ondersteunen bij complexe assemblagetaken. Dat vergroot hun capaciteiten, verbetert de productiviteit en verzekert klantentevredenheid. Digitale instructies via AR verkleinen immers de kans op fouten. Wij helpen bedrijven met het opbouwen van de instructieset, het selecteren van de juiste informatiedrager en het implementeren van de technologie.

Aanvaarding van technologie door de operatoren is daarbij echter fundamenteel. Dat kan door hen vroeg in de implementatiefase te betrekken. Het uitproberen van de technologie in een realistische omgeving verhoogt het gepercipieerde nut en het gebruiksgemak. Daarvoor zetten we proeftuinen in die de technologie zelfs tot op de werkvloer brengen.

9. Infrastructuur voor innovatie in de industrie

Met onze hoogtechnologische test- en validatie-infrastructuur voeren we niet alleen onderzoek naar nieuwe technologieën en toepassingen. Bedrijven kunnen er ook terecht voor (vertrouwelijke) testen begeleid door de Flanders Make ingenieurs. Zij helpen meteen om de data te interpreteren en stellen desgevallend verbeteracties voor. Zo moeten bedrijven niet zelf investeren in dure testapparatuur.

Die contacten met de industrie zijn voordelig voor zowel de bedrijven als voor Flanders Make. In een circulair innovatie-ecosysteem worden onderzoekstopics geïdentificeerd vanuit enerzijds markttrends en anderzijds bedrijfsnoden. Dat onderzoek wordt nadien opnieuw gevaloriseerd in de industrie. Hoogtechnologische infrastructuur maakt deze innovatie mogelijk.

12. Verantwoorde consumptie en productie

Duurzame landbouw is onontbeerlijk om de wereld te voeden. Wij werken aan slimme landbouwmethodes en -machines. Een voorbeeld zijn drones die automatisch infecties detecteren in gewassen. Door hyperspectrale camera’s te gebruiken, kan dat al in een heel vroeg stadium van de besmetting. Op die manier worden gewassenverliezen geminimaliseerd en kan het preventieve gebruik van pesticides worden teruggeschroefd. Een ander voorbeeld is de verbeterde aansturing van oogstmachines. Wanneer de haspel minder onderhevig is aan trillingen en netjes de contour van de bodem volgt, wordt er meer gewas geoogst.

13. Klimaatactie

De technologische kaart te trekken, heeft een gunstig effect op het klimaat. Electrische en hybride aandrijvingen voor vrachtwagens zijn daar een voorbeeld van. Deze beantwoorden aan een duidelijke vraag naar zero-emissie en stille trucks. Wij bouwden een batterijpakket en integreerden het in een vrachtwagen.

Machineleren is een ander voorbeeld. Wanneer we deze artificiële intelligentie-technologie toepassen op verwarmingssystemen voor gezinswoningen, besparen we energie. Hoogtechnologische ventilatiesystemen recycleren opgewarmde lucht voor verwarming en warm water, en passen zich aan het actuele energieverbruik aan. Zo heerst er thuis altijd een aangenaam binnenklimaat, zonder verspilling.

17. Samenwerken om de doelstellingen te bereiken

We werken samen met andere onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheden. En dat niet alleen in België, maar ook over de grenzen heen. SmartFactoryEU is zo’n Europese samenwerking met als doelstelling nieuwe technologie voor geconnecteerde, slimme bedrijven te boosten.

Een van de grootste uitdagingen voor de industrie blijft het vinden van digitaal talent om met die nieuwe technologieën aan de slag te gaan. Wij ondersteunen hen in die zoektocht door jong talent te stimuleren om voor een STEM-opleiding te kiezen. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Door kinderen op jonge leeftijd en op een heel inclusieve manier kennis te laten maken met technologie en wetenschappen, moedigen we ze aan om een opleiding in die richting te kiezen. We werken daarvoor samen met de Vlaamse FabLabs.

Innovatie als catalysator

De ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties wil het leven van alle inwoners verbeteren. Om welvaart te creëren, is een competitieve industrie nodig. In landen met een hoge loonkost zoals België, dienen bedrijven daarom te investeren in nieuwe technologieën. Door productie-omgevingen uit te rusten met bijvoorbeeld collaboratieve robots, hoog performante sensoren en augmented reality-applicaties zijn bedrijven in staat om kwalitatieve gepersonaliseerde producten te maken, aan de kost van massaproductie. Die ondersteunende technologieën verhogen de capaciteiten van de operatoren, zodat hun werk haalbaar én zinvol blijft.

De technologische vooruitgang gaat echter zo snel, dat het voor bedrijven niet eenvoudig is om te volgen. Daarom zijn er sterke samenwerkingen nodig, in een open, innovatie-gedreven ecosysteem. Door alle partners rond de tafel te brengen, versnellen we innovatie ten dienste van de maatschappij en de planeet. Schone technologieën liggen aan de basis van een positieve klimaatverandering, in alle aspecten. En daar draagt Flanders Make graag toe bij.
 

Meer weten over hoe onze technologische ontwikkelingen het verschil maken? Bekijk onze video's.

Dirk Torfs
Auteur

Dirk Torfs

Dirk Torfs is sinds 2014 CEO van Flanders Make. Dirk is Burgerlijk Werktuigkundig-Elektrotechnisch Ingenieur en Doctor in de Toegepaste Wetenschappen (KU Leuven) en behaalde een Executive MBA aan de Flanders Business School. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in managementfuncties in de Vlaamse industrie (o.a. bij Trasys, ABB en Imtech) en is Professor Quantitative Decision Making voor het Executive MBA programma van de Flanders Business School.

Related Posts

Lees meer
Lees meer
Lees meer

BLIJF OP DE HOOGTE!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang de interessantste artikels over innovaties in de maakindustrie en updates over Flanders Make.